Podpořte nás!

Projekt Pragkontakt můžete podpořit i Vy prostředictvím finančního daru!

Pragkontakt je jako nezisková organizace v oblasti vzdělání v rámci obecně prospěšné nadace Bruecke/Most odkázána na finanční podporu. Velká část našich nákladů je od počátku naší činnosti financována formou sponzorských darů. Ty představují důležitou podporu naší práce.

Zde se dozvíte, jak nás můžete podpořit. Děkujeme!

Klub přátel projektu Pragkontakt se skládá z Němců a Čechů, kterým leží na srdci dobré vzájemné vztahy a kteří proto podporují vzájemné výměny lidí obou zemí organizované Pragkontaktem. Jestliže chcete k tomuto záměru také přispět, můžete se prostřednictvím ročního příspěvku ve výši 50 eur podílet na tom, aby německy mluvící návštěvníci Prahy mohli Prahu a Česko hlouběji poznat. Jako člen našeho klubu přátel budete dostávat pravidelné informace o naší aktuální činnosti a o naših projektech. Obdržíte i další příslušné materiály.

Dejte nám zbytek! Je malý projekt, který podporuje finančně Pragkontakt. Po skončení pobytu v Praze Vám zůstanou nějaké české drobné peníze, které doma nepoužijete. Tyto peníze můzete poslat poštou na adresu kanceláře nadace Bruecke /Most v Drážďanech. Můžete nás také podpořit finančním darem v jakékoliv výši. Zde můžete poslat svůj příspěvek on line.

Podpořte nás! Pro darování on line klikněte zde.

Unterstützen Sie uns, fördern Sie Begegnungen!

Brücke/Most-Stiftung

Brücke/Most-Stiftung

Reinhold-Becker-Str. 5

01277 Dresden

tel.: +49 351 433 14 0

fax: +49 351 433 14 133

digitální vizitka